หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

for หมายถึง ต่อเมื่อคำนึงถึงว่า แม้แต่เพื่อ เพราะ แทน ระหว่าง ในเรื่อง

คำศัพท์ for แปลว่า ต่อเมื่อคำนึงถึงว่า แม้แต่เพื่อ เพราะ แทน ระหว่าง ในเรื่อง หมายถึง ต่อเมื่อคำนึงถึงว่า แม้แต่เพื่อ เพราะ แทน ระหว่าง ในเรื่อง for อ่านว่า (ฟอ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
for (ฟอ)

ต่อเมื่อคำนึงถึงว่า แม้แต่เพื่อ

เพราะ

แทน

ระหว่าง

ในเรื่อง