หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

first name หมายถึง ชื่อตัว

คำศัพท์ first name แปลว่า ชื่อตัว หมายถึง ชื่อตัว first name อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,429 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
first name

ชื่อตัว