หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

faculty หมายถึง ความสามารถ คณะ

คำศัพท์ faculty แปลว่า ความสามารถ คณะ หมายถึง ความสามารถ คณะ faculty อ่านว่า (แฟค-อัลทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,102 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
faculty (แฟค-อัลทิ)

ความสามารถ คณะ