หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

enough หมายถึง พอ

คำศัพท์ enough แปลว่า พอ หมายถึง พอ enough อ่านว่า (อินัฟ-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,062 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
enough (อินัฟ-)

พอ