หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

elephant หมายถึง ช้าง

คำศัพท์ elephant แปลว่า ช้าง หมายถึง ช้าง elephant อ่านว่า (เอล-อิแฟ็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 15,385 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
elephant (เอล-อิแฟ็นท)

ช้าง