หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

eclipse หมายถึง บังรัศมี คราส ความมัวหมอง

คำศัพท์ eclipse แปลว่า บังรัศมี คราส ความมัวหมอง หมายถึง บังรัศมี คราส ความมัวหมอง eclipse อ่านว่า (อิคลีพซ-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 182 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eclipse (อิคลีพซ-)

บังรัศมี คราส

ความมัวหมอง