หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

door หมายถึง ประตู

คำศัพท์ door แปลว่า ประตู หมายถึง ประตู door อ่านว่า (โด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 3,628 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
door (โด)

ประตู