หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

dictionary หมายถึง พจนานุกรม

คำศัพท์ dictionary แปลว่า พจนานุกรม หมายถึง พจนานุกรม dictionary อ่านว่า (ดีค-ฌะเนริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 3,740 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dictionary (ดีค-ฌะเนริ)

พจนานุกรม