หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

desk หมายถึง โต๊ะเขียนหนังสือ

คำศัพท์ desk แปลว่า โต๊ะเขียนหนังสือ หมายถึง โต๊ะเขียนหนังสือ desk อ่านว่า (เด็ซค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 8,697 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
desk (เด็ซค)

โต๊ะเขียนหนังสือ