หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

cut it fine หมายถึง เจียด อย่างฉิวเฉียด

คำศัพท์ cut it fine แปลว่า เจียด อย่างฉิวเฉียด หมายถึง เจียด อย่างฉิวเฉียด cut it fine อ่านว่า (เวลา)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 602 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cut it fine (เวลา)

เจียด อย่างฉิวเฉียด