หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

crowded หมายถึง เบียดเสียด

คำศัพท์ crowded แปลว่า เบียดเสียด หมายถึง เบียดเสียด crowded อ่านว่า (คเราด-อิด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 648 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
crowded (คเราด-อิด)

เบียดเสียด