หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

cowpea หมายถึง พืชจำพวกถั่วกระด้าง

คำศัพท์ cowpea แปลว่า พืชจำพวกถั่วกระด้าง หมายถึง พืชจำพวกถั่วกระด้าง cowpea อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,288 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cowpea

พืชจำพวกถั่วกระด้าง