หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

cottage หมายถึง กระท่อม

คำศัพท์ cottage แปลว่า กระท่อม หมายถึง กระท่อม cottage อ่านว่า (คอท-ทิจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cottage (คอท-ทิจ)

กระท่อม