หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

complex หมายถึง ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จุกจิก มาจากเหตุหลายประการซับซ้อน

คำศัพท์ complex แปลว่า ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จุกจิก มาจากเหตุหลายประการซับซ้อน หมายถึง ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จุกจิก มาจากเหตุหลายประการซับซ้อน complex อ่านว่า (คอม-พเล็คซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,753 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
complex (คอม-พเล็คซ)

ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จุกจิก มาจากเหตุหลายประการ

ซับซ้อน