หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

can หมายถึง ได้ กระป๋อง

คำศัพท์ can แปลว่า ได้ กระป๋อง หมายถึง ได้ กระป๋อง can อ่านว่า (แค็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 3,034 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
can (แค็น)

ได้ กระป๋อง