หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

camera หมายถึง กล้องถ่ายรูป

คำศัพท์ camera แปลว่า กล้องถ่ายรูป หมายถึง กล้องถ่ายรูป camera อ่านว่า (แคม-เออะระ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
camera (แคม-เออะระ)

กล้องถ่ายรูป