หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

call me names หมายถึง เรียกฉันเป็นหมูเป็นหมา

คำศัพท์ call me names แปลว่า เรียกฉันเป็นหมูเป็นหมา หมายถึง เรียกฉันเป็นหมูเป็นหมา call me names อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 279 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
call me names

เรียกฉันเป็นหมูเป็นหมา