หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

blouse หมายถึง เสื้อครึ่งตัวของสตรี

คำศัพท์ blouse แปลว่า เสื้อครึ่งตัวของสตรี หมายถึง เสื้อครึ่งตัวของสตรี blouse อ่านว่า (บเลาซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,562 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
blouse (บเลาซ)

เสื้อครึ่งตัวของสตรี