หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

bergamot หมายถึง มะกรูด

คำศัพท์ bergamot แปลว่า มะกรูด หมายถึง มะกรูด bergamot อ่านว่า (เบอ-กะม็อท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 402 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bergamot (เบอ-กะม็อท)

มะกรูด