หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

behind หมายถึง หลัง

คำศัพท์ behind แปลว่า หลัง หมายถึง หลัง behind อ่านว่า (บิไฮนด-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,143 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
behind (บิไฮนด-)

หลัง