หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

bake หมายถึง ผิง

คำศัพท์ bake แปลว่า ผิง หมายถึง ผิง bake อ่านว่า (เบค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 144 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bake (เบค)

ผิง