หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

art หมายถึง เป็น เป็น ศิลปะ

คำศัพท์ art แปลว่า เป็น เป็น ศิลปะ หมายถึง เป็น เป็น ศิลปะ art อ่านว่า (อาท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 3,642 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
art (อาท)

เป็น เป็น

ศิลปะ