หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

are หมายถึง เป็น เป็น แอ

คำศัพท์ are แปลว่า เป็น เป็น แอ หมายถึง เป็น เป็น แอ are อ่านว่า (อา)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 3,966 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
are (อา)

เป็น เป็น

แอ