หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ant หมายถึง มด

คำศัพท์ ant แปลว่า มด หมายถึง มด ant อ่านว่า (แอ็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 12,454 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ant (แอ็นท)

มด