หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

anchovy paste หมายถึง กุ้งเคย

คำศัพท์ anchovy paste แปลว่า กุ้งเคย หมายถึง กุ้งเคย anchovy paste อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
anchovy paste

กุ้งเคย