หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

alligator หมายถึง จระเข้ตีนเป็ด

คำศัพท์ alligator แปลว่า จระเข้ตีนเป็ด หมายถึง จระเข้ตีนเป็ด alligator อ่านว่า (แอล-ลิเกเทอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 609 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
alligator (แอล-ลิเกเทอะ)

จระเข้ตีนเป็ด