หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

agriculture หมายถึง การเพาะปลูก

คำศัพท์ agriculture แปลว่า การเพาะปลูก หมายถึง การเพาะปลูก agriculture อ่านว่า (แอก-ริคัลเชอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,598 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
agriculture (แอก-ริคัลเชอะ)

การเพาะปลูก