หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

age หมายถึง อายุ ยุค

คำศัพท์ age แปลว่า อายุ ยุค หมายถึง อายุ ยุค age อ่านว่า (เอจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 3,410 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
age (เอจ)

อายุ ยุค