หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

abandon หมายถึง ละทิ้ง ไม่เกรงครหา

คำศัพท์ abandon แปลว่า ละทิ้ง ไม่เกรงครหา หมายถึง ละทิ้ง ไม่เกรงครหา abandon อ่านว่า (อะแบน-ดัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 840 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
abandon (อะแบน-ดัน)

ละทิ้ง ไม่เกรงครหา