หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

a หมายถึง เอ รูปตัว เอ อันหนึ่ง (อัน) ละ อันหนึ่ง (อัน) ละ แก่ แบบ

คำศัพท์ a แปลว่า เอ รูปตัว เอ อันหนึ่ง (อัน) ละ อันหนึ่ง (อัน) ละ แก่ แบบ หมายถึง เอ รูปตัว เอ อันหนึ่ง (อัน) ละ อันหนึ่ง (อัน) ละ แก่ แบบ a อ่านว่า (เอ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,372 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
A (เอ)

เอ รูปตัว เอ

อันหนึ่ง

(อัน) ละ

อันหนึ่ง

(อัน) ละ

แก่

แบบ