หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Zoroastrianism หมายถึง ศาสนาบูชาไฟ

คำศัพท์ Zoroastrianism แปลว่า ศาสนาบูชาไฟ หมายถึง ศาสนาบูชาไฟ Zoroastrianism อ่านว่า (โสโระแอซ-ทเรียะนิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 313 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zoroastrianism (โสโระแอซ-ทเรียะนิ)

ศาสนาบูชาไฟ