หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Zoroastrian หมายถึง ของศาสนาบูชาไฟ

คำศัพท์ Zoroastrian แปลว่า ของศาสนาบูชาไฟ หมายถึง ของศาสนาบูชาไฟ Zoroastrian อ่านว่า (โสโระแอซ-ทเรียน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 333 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zoroastrian (โสโระแอซ-ทเรียน)

ของศาสนาบูชาไฟ