หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Zolaistic หมายถึง โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา

คำศัพท์ Zolaistic แปลว่า โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา หมายถึง โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา Zolaistic อ่านว่า (โสละอีซ-ทิค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 339 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zolaistic (โสละอีซ-ทิค)

โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา