หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Zolaesque หมายถึง โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา

คำศัพท์ Zolaesque แปลว่า โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา หมายถึง โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา Zolaesque อ่านว่า (โสละเอซค-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 309 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zolaesque (โสละเอซค-)

โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา