หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Zionist หมายถึง ผู้สนับสนุนการอพยพยิวไปอยู่ในปาเลสไตน์

คำศัพท์ Zionist แปลว่า ผู้สนับสนุนการอพยพยิวไปอยู่ในปาเลสไตน์ หมายถึง ผู้สนับสนุนการอพยพยิวไปอยู่ในปาเลสไตน์ Zionist อ่านว่า (ไส-อะนิซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 461 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zionist (ไส-อะนิซท)

ผู้สนับสนุนการอพยพยิวไปอยู่ในปาเลสไตน์