หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Zeppelin หมายถึง ความเผ็ดร้อน

คำศัพท์ Zeppelin แปลว่า ความเผ็ดร้อน หมายถึง ความเผ็ดร้อน Zeppelin อ่านว่า (เสพ-เพะลิน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 455 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zeppelin (เสพ-เพะลิน)

ความเผ็ดร้อน