หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Zepp หมายถึง ความเผ็ดร้อน

คำศัพท์ Zepp แปลว่า ความเผ็ดร้อน หมายถึง ความเผ็ดร้อน Zepp อ่านว่า (เส็ฟ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 448 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zepp (เส็ฟ)

ความเผ็ดร้อน