หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Zeno หมายถึง แคว้นยู-ค็อน

คำศัพท์ Zeno แปลว่า แคว้นยู-ค็อน หมายถึง แคว้นยู-ค็อน Zeno อ่านว่า (สี-โน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 709 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zeno (สี-โน)

แคว้นยู-ค็อน