หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Xaverian Brother หมายถึง พระคาทอลิกนิกาย เสะฝี-เรียน บรัฑ-เอิส

คำศัพท์ Xaverian Brother แปลว่า พระคาทอลิกนิกาย เสะฝี-เรียน บรัฑ-เอิส หมายถึง พระคาทอลิกนิกาย เสะฝี-เรียน บรัฑ-เอิส Xaverian Brother อ่านว่า (เสะฝี-เรียน บรัฑ-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 517 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Xaverian Brother (เสะฝี-เรียน บรัฑ-)

พระคาทอลิกนิกาย เสะฝี-เรียน บรัฑ-เอิส