หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

X หมายถึง สิ่งลึกลับ จำนวนที่ไม่รู้ อำนาจลึกลับ รูปตัวเอ็คซ 10

คำศัพท์ X แปลว่า สิ่งลึกลับ จำนวนที่ไม่รู้ อำนาจลึกลับ รูปตัวเอ็คซ 10 หมายถึง สิ่งลึกลับ จำนวนที่ไม่รู้ อำนาจลึกลับ รูปตัวเอ็คซ 10 X อ่านว่า (เอ็คซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,173 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
x (เอ็คซ)

สิ่งลึกลับ จำนวนที่ไม่รู้

อำนาจลึกลับ

รูปตัวเอ็คซ

10