หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

X rays หมายถึง แสงซึ่ง

คำศัพท์ X rays แปลว่า แสงซึ่ง หมายถึง แสงซึ่ง X rays อ่านว่า (เอคซ-เรส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 963 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
X rays (เอคซ-เรส)

แสงซึ่ง