หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

With หมายถึง ถ้ามี ตาม ซึ่งมี ในส่วน โดย หนุน พร้อมกับ ในจำพวก ด้วย

คำศัพท์ With แปลว่า ถ้ามี ตาม ซึ่งมี ในส่วน โดย หนุน พร้อมกับ ในจำพวก ด้วย หมายถึง ถ้ามี ตาม ซึ่งมี ในส่วน โดย หนุน พร้อมกับ ในจำพวก ด้วย With อ่านว่า (วิฑ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,047 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
with (วิฑ)

ถ้ามี ตาม

ซึ่งมี

ในส่วน

โดย

หนุน

พร้อมกับ

ในจำพวก

ด้วย