หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

WATS หมายถึง ล้อซึ่งใช้กำลังน้ำเพื่อทดน้ำ

คำศัพท์ WATS แปลว่า ล้อซึ่งใช้กำลังน้ำเพื่อทดน้ำ หมายถึง ล้อซึ่งใช้กำลังน้ำเพื่อทดน้ำ WATS อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
WATS

ล้อซึ่งใช้กำลังน้ำเพื่อทดน้ำ