หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

WAFS หมายถึง ยางฝัล-แคะไนท

คำศัพท์ WAFS แปลว่า ยางฝัล-แคะไนท หมายถึง ยางฝัล-แคะไนท WAFS อ่านว่า (แว็ฟซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
WAFS (แว็ฟซ)

ยางฝัล-แคะไนท