หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

WAAC หมายถึง กิริยาไพร่

คำศัพท์ WAAC แปลว่า กิริยาไพร่ หมายถึง กิริยาไพร่ WAAC อ่านว่า (แว็ค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
WAAC (แว็ค)

กิริยาไพร่