หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

W หมายถึง ตะวันตก

คำศัพท์ W แปลว่า ตะวันตก หมายถึง ตะวันตก W อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
W

ตะวันตก