หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vulcanian หมายถึง เกี่ยวกับวัลแค็น

คำศัพท์ Vulcanian แปลว่า เกี่ยวกับวัลแค็น หมายถึง เกี่ยวกับวัลแค็น Vulcanian อ่านว่า (ฝัลเค-เนียน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vulcanian (ฝัลเค-เนียน)

เกี่ยวกับวัลแค็น