หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vulcan หมายถึง อัคคีเทพ ดาวพระเคราะห์ฝัล-แค็น

คำศัพท์ Vulcan แปลว่า อัคคีเทพ ดาวพระเคราะห์ฝัล-แค็น หมายถึง อัคคีเทพ ดาวพระเคราะห์ฝัล-แค็น Vulcan อ่านว่า (ฝัล-แค็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 375 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vulcan (ฝัล-แค็น)

อัคคีเทพ ดาวพระเคราะห์ฝัล-แค็น