หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vosges หมายถึง ภูเขา โฝฉ

คำศัพท์ Vosges แปลว่า ภูเขา โฝฉ หมายถึง ภูเขา โฝฉ Vosges อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 181 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vosges

ภูเขา โฝฉ