หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Volga หมายถึง แม่น้ำ ฝอล-กะ

คำศัพท์ Volga แปลว่า แม่น้ำ ฝอล-กะ หมายถึง แม่น้ำ ฝอล-กะ Volga อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 357 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Volga

แม่น้ำ ฝอล-กะ